Floor Dikker

Floor H120 B180

Floor is de vrolijke ietwat onhandige Brabander uit ons midden. Deze studente mag dan wel International Economics & Business studeren, maar ze vergeet gelijk aan wie ze geld uitleent waardoor ze aan het eind van de maand nog wel eens armoedig moet leven.